เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

021540
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
204
133
204
20512
2740
2928
21540

Your IP: 34.231.243.21
2021-10-17 20:35
 

B1

น.ส.สุมาลี ปากดีหวาน
หัวหน้าสำนักปลัด
 

P12

น.ส.ศรีนวล ไชยโยธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

P043

น.ส.อรัญญา ขวัญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล

B3

นายกฤษณ์ คำลือ
นิติกร

P045

นายธีรพงษ์ วารภิลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

P045

นางสาวเกศินี บุญยะศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

B6

นางทัศมารถ ปวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P19

น.ส.ประภัสศร รักสุทธี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

P20

น.ส.เบญจมาลย์ อามาตย์เสนา
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

P21

นายสรศักดิ์ นันทจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

P0211

น.ส.ประกายทิพย์ จันนาวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P0212

นายโชคชัย แสนศิลา
พนักงานขับเครื่องจักร

B3

นายนาวา วรรณศิริ
พนักงานขับรถยนต์

B3

นายเดชวิทย์ อ่อนคำ
พนักงานขับรถยนต์

B3

นายเจษฎาภัทร์ ศรีพรหม
พนักงานขับรถยนต์
 

B3

น.ส.มินตรา ยุบลวัฒน์
คนงานทั่วไป
 

B3

นายนนทยา อ่อนคำ
นักการภารโรง
 

B3

น.ส.รุ่งนภา เตาะไชยสงค์
คนงานทั่วไป
   

B3

นางรัตนณา พุ่มอุไร
คนสวน
 

background nikhomsongkror