เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

021541
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
205
133
205
20512
2741
2928
21541

Your IP: 34.231.243.21
2021-10-17 20:36

                               เบอร์สายตรงติดต่อผู้บริหารและสมาชิกสภา

                    องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับที่

                 ชื่อ- สกุล

              ตำแหน่ง

   เบอร์โทรศัพท์

    1 นายอนนท์ ศรีพรมหม นายก อบต.นิคมสงเคราะห์   081-8731671
    2 นายเฉลียว จันทน์ไพรสณฑ์ รองนายก อบต.นิคมสงเคราะห์   083-3594368
    3 นางอมร วนไชยสงค์ รองนายก อบต.นิคมสงเคราะห์   088-3123151
    4 จ.ส.อ.ประจักษ์ ศิริจำปากุล เลขานายก อบต.นิคมสงเคราะห์   083-3324550

                           เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
       1 ว่าที่ ร.ต.สุทินกร ซุยทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ 087-8588069
       2 น.ส.กนิษฐา พันธ์หนอง รองปลัด อบต.นิคมสงเคราะห์ 089-6222628
 3 น.ส.สุมาลี ปากดีหวาน หัวหน้าสำนักปลัด 089-9372537
4 นางรัศมี แสงบัวท้าว ผู้อำนวยการกองคลัง 088-3313517
5 นายวรพงษ์ รัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง 081-8735240
6 ว่าที่ ร.ต.ลัทธิพล ชื่นชม ผู้อำนวยกองการศึกษา 096-7435287
7 นางภัคฑิรา สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 080-7586565
8 นายชากล้า กองสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 062-4169577

 

background nikhomsongkror