เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

021416
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
80
133
80
20512
2616
2928
21416

Your IP: 34.231.243.21
2021-10-17 18:44

logo yangsisurat

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ (Vission)

เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาบริการ สืบสานวัฒนธรรมไทย การบริหารโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

                         พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ (Mission)

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2.จัดให้มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
3.ส่งเสริมการศึกษา
4.กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.ส่งเสริมกิจกรรมในด้านต่างๆ
6.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7.จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ประชาชน
8.จัดให้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์

1.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกครบถ้วน
3.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการมีรายได้ มีงานทำและสวัสดิการที่ดีขึ้น

background nikhomsongkror